SZKOLENIE DLA MAZOWSZA: Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły (online)

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły”. Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA SZKOLENIA: osiem odrębnych jednodniowych szkoleń w formie online będzie zawierać 4 bloki tematyczne:

  • Blok 1. Podstawy prawne działań z zakresu używania substancji psychoaktywnych podejmowanych w szkołach i przedstawienie wniosków z badań ogólnopolskich na temat skali używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.
  • Blok 2. Profilaktyka: cele profilaktyki, strategie profilaktyczne, przykłady pomocy dzieciom i młodzieży, przegląd ofert profilaktycznych, prezentacja Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, realizacja zadań z zakresu profilaktyki w czasie pandemii.
  • Blok 3. Rozwój zawodowy nauczycieli i pedagogów: działalność profilaktyczna jako ścieżka kształcenia zawodowego.
  • Blok 4. Nowe substancje, nowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

TERMINY: Planujemy realizację szkoleń dla ośmiu niezależnych grup szkoleniowych w następujących terminach:

14 września 2021 r.,

15 września 2021 r.,

21 września  2021 r.,

22 września  2021  r.,

5 października 2021 r.,

6 października 2021 r.,

19 października  2021 r.,

20 października  2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 6 godz. dydaktycznych.

ADRESACI SZKOLENIA: osoby pracujące wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego z dziećmi i młodzieżą (np. nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, kuratorzy, profilaktycy, socjoterapeuci).

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem 608 608 197 lub przez e-mail: azdunek@etoh.edu.p

ZAPISY NA SZKOLENIA

Rejestracja na szkolenie 14.09.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 15.09.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 21.09.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 22.09.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 05.10.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 06.10.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 19.10.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 20.10.2021 r.
Wolnych miejsc: 0