SZKOLENIE DLA MAZOWSZA: Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień (online)

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”. Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA SZKOLENIA: cztery odrębne szkolenia w formie online będą zawierać 4 bloki tematyczne:

  • Blok 1. Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania. Motywacja
  • Blok 2. Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Nauka narzędzi: pytania otwarte, odzwierciedlenia, podsumowania, dowartościowania, odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji.
  • Blok 3. Fazy zmiany oraz uzależnienie.
  • Blok 4. Zastosowanie i skuteczność dialogu motywującego.

TERMINY: Planujemy realizację szkoleń dla czterech niezależnych grup szkoleniowych. Każde szkolenie będzie prowadzone w dwóch sesjach dwudniowych w następujących terminach:

SZKOLENIE 1:

I sesja:  27-28.09.2021 r.

II sesja: 04-05.10.2021 r.

SZKOLENIE 2:

I sesja:  07-08.10.2021 r.

II sesja: 18-19.10.2021 r.

SZKOLENIE 3:

I sesja:  21-22.10.2021 r.

II sesja: 25-26.10.2021 r.

SZKOLENIE 4:

I sesja:  28-29.10.2021 r.

II sesja: 03-04.11.2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 24 godz. dydaktyczne (2 godz. wykładu, 22 godz. warsztatów) w ciągu dwóch sesji dwudniowych. Każde szkolenie będzie się odbywało w następujących godzinach: dzień I 8.30-13.30; dzień II 9.00-14.00; dzień III 9.00-14.00; dzień IV 9.00-14.10.

ADRESACI SZKOLENIA:  osoby zajmujące się zawodowo profilaktyką i terapią uzależnień pracujące na terenie województwa mazowieckiego

WYKŁADOWCY:certyfikowane specjalistki w zakresie dialogu motywującego (p. Marta Lizis-Młodożeniec i p. Olga Mrozowska) z praktycznym wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem 608 608 197 lub za pośrednictwem e-maila: azdunek@etoh.edu.pl

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia. 

ZAPISY NA SZKOLENIA

Rejestracja na szkolenie
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie
Wolnych miejsc: 0