SZKOLENIE DLA MAZOWSZA: Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych (online)

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych trzydniowych szkoleniach realizowanych w formie online pn. Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”. Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i jest przeprowadzane w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

TEMATYKA SZKOLENIA: pięć odrębnych trzydniowych szkoleń w formie online będzie zawierać 4 bloki tematyczne:

  • Blok 1. Uzależnienia chemiczne i behawioralne (mechanizm uzależnienia, sygnały ostrzegawcze, sposoby pomocy).
  • Blok 2. Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca (omówienie pojęć wraz z przykładami dobrych praktyk).
  • Blok 3. Motywowanie osoby uzależnionej do zmiany.
  • Blok 4. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne. Systemy rekomendacji programów profilaktycznych

TERMINY: Planujemy realizację szkoleń dla pięciu niezależnych grup szkoleniowych w następujących terminach:

22-24 września 2021 r.;

28-30 września 2021 r.;

11-13 października 2021 r.;

25-27 października 2021 r.;

08-10 listopada 2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 20 godz. dydaktycznych w ciągu 3 dni. Każde szkolenie będzie się odbywało w następujących godzinach: dzień I 9.00-12.10; dzień II 9.00-15.30; dzień III 9.00-15.40.

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy placówek pomocowych (OPS, PCPR), oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień pracujący wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

WYKŁADOWCY: Wykładowcami będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu terapii uzależnień i profilaktyki uzależnień z praktycznym wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem 608 608 197 lub za pośrednictwem e-maila: azdunek@etoh.edu.pl

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia.

ZAPISY NA SZKOLENIA

Rejestracja na szkolenie 22-24.09.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 28-30.09.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 11-13.10.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 25-27.10.2021 r.
Wolnych miejsc: 0
Rejestracja na szkolenie 8-10.11.2021 r.
Wolnych miejsc: 0

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA LISTY REZERWOWE - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

e-mail:
profilaktyka@etoh.edu.pl tel. 604 660 231, 22 439 03 11