BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE DLA MAZOWSZA

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online:

  • jednodniowe szkolenie pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły” (6 godz. dydaktycznych),
  • trzydniowe szkolenie pn. „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych” (20 godz. dydaktycznych),
  • dwusesyjne szkolenie pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” (24 godz. dydaktyczne).

Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i są przeprowadzane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego lub w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zapisy na szkolenia będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach wraz z interaktywnym formularzem zgłoszenia znajdą Państwo, klikając w przycisk „Zobacz więcej informacji i zapisy” pod nazwą szkolenia.

Dodatkowych informacji na temat szkoleń udziela p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem 608 608 197 lub za pośrednictwem e-maila: azdunek@etoh.edu.pl

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły (online)

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły”. Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych (online)

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych trzydniowych szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”. Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i jest przeprowadzane w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień (online)

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”. Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.